เปิดตำนานท้าวเวสสุวรรณ พร้อม 5 เคล็ดลับบูชา

ท้าวเวสสุวรรณ1

เปิดตำนานท้าวเวสสุวรรณ พร้อม 5 เคล็ดลับบูชายังไงให้ปัง

ตามตำนานถือเป็นเทพระดับสูง คอยทำหน้าที่ปกครองยักษ์ จริงๆ แล้วท่านมีหลายชื่อซึ่งแล้วแต่ความเชื่อในแต่ล่ะประเทศเช่น เวสสวัณ ไพศรพณ์ ไวศฺรวณ ฯลฯ หากท่านใดเคยได้ยินบทสวดที่เรียกว่า “สวดภาณยักษ์” บทสวดนี้มาจากท้าวเวสสุวรรณ ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ยักษ์มีทั้งดีและไม่ดี ยักษ์ที่ดีก็จะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ทำความดี รักษาศีล ส่วนยักษ์ที่ไม่ดีก็มีอยู่มากเรียกว่ายักษ์พาล เกรงว่ายักษ์พวกนี้จะชอบมาก่อกวนผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นการ “สวดภาณยักษ์” จึงใช้สวดปราบยักษ์ที่ไม่ดีนั่นเอง แต่ในปัจจุบันการสวดภาณยักษ์เป็นพิธีกรรมหนึ่งในศาสนาพุทธ มีวัตถุประสงค์สวดเพื่อขจัด ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย คอยปกป้องผู้สวดให้อยู่รอดปลอดภัย ดังนั้นผู้ใดที่เลื่อมใส จะบูชาท่านในด้านใดก็ได้ คนไทยโบราณจะนิยมนำยันต์ท้าวเวสสุวรรณผูกไว้ที่หัวเตียงของเด็กแรกเกิด เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย ผีสาง ท่านจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย ส่วนในปัจจุบันนิยมนับถือท่านเป็นเทพเจ้าที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง บันดาลโชคลาภ ท่านใดบูชาท่านและพระพฤติตนดี ท่านมักจะให้พร

ลักษณะของท้าวเวสสุวรรณทั้ง 2 รูปลักษณ์

หลายท่านยังไม่ทราบว่ามี 2 รูปลักษณ์ดังนี้

 1. รูปลักษณ์ที่เป็นยักษ์ พระวรกายสีขาวหรือสีเขียว ยืนถือกระบองยาวไว้ระหว่างขา มีโล่แก้ว ร่างกายกำยำแข็งแรง สวมอาภรณ์งดงาม รูปกายนี้ช่วยคุ้มกันความชั่วร้าย ปัดเป่าสิ่งไม่ดี
 2. รูปลักษณ์มนุษย์ เป็นท่านปู่พุงพลุ้ย เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง บูชาแล้วจะมีกินมีใช้ตลอดปี

ท้าวเวสสุวรรณ

ใครควรบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ถ้าจะถามว่าใครที่ควรบูชา ต้องแนะนำตามความจริงว่าทุกคนสามารถบูชาได้ตามความศรัทธา แต่จะมี 5 อาชีพที่แนะนำว่าห้ามพลาด บูชาแล้วชีวิตจะดีได้สมหวังดั่งใจทุกประการ

 1. อาชีพค้าขาย พ่อค้า/แม่ค้า ตำแหน่งเซลล์

ท่านใดประกอบอาชีพค้าขายหรือพนักงานขาย สามารถบูชาท่านเพื่อขอให้กิจการเจริฐรุ่งเรือง ขอพรให้ท่านช่วยเรื่องค้าขายได้ดี

 1. นักธุรกิจ เจ้าของบริษัท/นักลงทุน/ที่ปรึกษา

อาชีพเหล่านี้ต้องอาศียความสามารถในการพูด การต่อรอง และจัดการปัญหาต่าง ๆ รวมถึงมีโอกาสเดินทางไปทั่วโลก อาจเจอสิ่งไม่ดีเป็นอุปสรรคได้ จึงควรบูชาท่านเพื่อขอโชคลาภ ดลจิตดลใจให้ลูกค้าเจรจาง่าย รวมถึงขอให้ท่านช่วยปกป้องภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย

 1. นักแสดงหรือคนในวงการบันเทิง /Youtuber

ไม่ว่าจะเป็นดารา สายทำคอนเทนต์ คนทำเบื้องหลัง เป็นเหล่าอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องพึ่งโชคลาภ พึ่งดวงด้วยส่วนหนึ่งถึงจะปัง จึงควรบูชาท่านเพื่อขอโอกาส ขอโชคลาภ

 1. ข้าราชการ/นักการเมือง/ครู

บุคคลเหล่านี้มักจะต้องอาศัยความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การเลื่อนตำแหน่ง เมื่อบูชาแล้วจะทำให้การงานก้าวหน้า มั่นคง

 1. อาชีพเสี่ยง นักบิน นักดับเพลิง กู้ภัย สถาปนิก วิศวกร แอร์โฮสเตส

อาชีพเหล่านี้มักเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ มีโอกาสได้เจอสิ่งชั่วร้าย พลังงานด้านลบ จึงควรบูชาท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัย

คนแบบใด ห้ามบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 1. คนที่ผิดศีล 5 บูชาแล้วมักจะไม่เกิดผล
 • ห้ามฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต
 • ห้ามลักทรัพย์ ขโมยของ
 • ห้ามประพฤติผิดในกาม ผิดลูกเมียผู้อื่น
 • ห้ามพูดโกหก ไม่มีสัจจะ
 • ละเว้นจากการดื่มสุรา ของมีนเมา
 1. คนที่บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา

อย่างที่ทุกคนทราบ การบ่อนทำลายพระพุทธศานาไม่ว่าจะเป็นการพูดยุยง ให้ร้าย การปลุกปั่นเหตุการณ์ใดที่ทำให้ผู้อื่นสิ้นศรัทธาต่อศาสนา มักเป็นบาปอย่างมาก ไม่ควรบูชาท่านเป็นอันขาด

 1. ห้ามประกอบอาชีพไม่สุจริต

อาชีพสีเทาต่าง ๆ ท่านจะไม่ช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครอง

เผยเคล็ดลับบูชาท้าวเวสสุวรรณยังไงให้ปัง

การบูชาให้ถูกวิธี ส่งผลต่อความปัง มีดังนี้

 1. การบูชาใช้ธูป 9 ดอก ถวายดอกกุหลาบสีขาวหรือสีแดง 9 ดอก
 2. จุดธูป 9 ดอก และตั้งนะโม 3 จบ
 3. ห้ามขอพรในตอนนี้ ให้ระลึกถึงบิดา มารดา ครูอาจาย์ รวมถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เจ้ากรรมนายเวร
 4. ท่องคาถาบูชา 9 จบ

“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวส สะ พุ สะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุ ทธายะ”

 1. ขอพรโดยเอ่ยชื่อ นามสกุล พร้อมเรื่องที่ต้องการขอได้เลย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

สถานที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ สายมูห้ามพลาด

ท่านใดที่บูชาท่านอยู่แล้วที่บ้าน แต่อยากไปขอพรตามวัดยอดฮิตเพิ่มความปัง เดินทางง่าย ๆ ใกล้ กทม. มีดังนี้

 • วัดจุฬามณี

ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางจากกทม.เพียงแค่ 1-2 ชม. เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ข้างคลองอัมพวา สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธ์สถิตย์อยู่มาก ภายในวัดมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ์องค์ใหญ่ มีความสวยงาม ดูมีมนต์ขลังเป็นอย่างมาก ถือเป็นที่ยอดนิยมสำหรับสายมู

ท้าวเวสสุวรรณ

 • วัดสุทัศน์เทพวราราม

หรือที่เราที่รู้จักกันในชื่อ วัดสุทัศน์ อยู่ในกทม.เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม มีทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมอย่างไม่ขาดสาย ตัววัดจะอยู่ใกล้เสาชิงชาใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ไปมูก็ได้ ไปไหว้พระประธานเพื่อเป็นสิริมงคลก็ดี

 • วัดไร่ขิง

วัดชื่อดังที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม เดินทางจากกรุงเทพไม่เกิน 2 ชม. ถือเป็นวัดประจำจังหวัดที่ทุกคนต่างเลื่อมใส ภายในเปิดให้บูชาท้าวเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่หน้าพระบรมมหาธาตุเจดีย์ เหมาะแก่การไปเที่ยวด้วยเนื่องจากเป็นวัดใหญ่ ยิ่งถ้ามีงานประจำปีจะครึกครื้นมาก

การเข้าไปสักการะบูชาในทุกสถานที่ จะต้องแต่งกายให้เหมาะสม งดใส่สายเดี่ยว นุ่งสั้น จำเป็นต้องแต่งตัวสุภาพ นุ่งยาว ห่มยาว มิเช่นนั้นอาจจะไปเสียศรัทธา เสียเที่ยวได้

สั่งจองวัตถุมงคล

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่น เหนือดวง พลิกดวง (ยกเซ็ต)
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น “เหนือดวง พลิกดวง” คือเหรียญที่มีความหมายมากมายและเชื่อกันว่าจะนำโชคลาภมาให้กับผู้ที่บูชา
ราคา 69,999.00 บาท
กำไลมหานาคราชสารพัดนึก
คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนมีโชคลาภและความสำเร็จตลอดเวลา? คำตอบอาจอยู่ในเสน่ห์ของกำไล "มหานาคราชสารพัดนึก"
ราคา 499.00 บาท
แผ่นยันมหามงคล นาคาเรียกทรัพย์
แผ่นยันมหามงคล นาคาเรียกทรัพย์ แผ่นยันต์ติดโทรศัพท์มือถือ มีตัวเลขสลักด้านหลังทุกเเผ่นไม่ซ้ำกัน ดีไซน์สวย
ราคา 499.00 บาท
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น เหนือดวง พลิกดวง
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น "เหนือดวง พลิกดวง" คือเหรียญที่มีความหมายมากมายและเชื่อกันว่าจะนำโชคลาภมาให้กับผู้ที่บูชา
ราคา 699.00 บาท
ผ้ายันต์นาคาเรียกทรัพย์
ผ้ายันต์นาคาเรียกทรัพย์ ผ้ายันเรียกทรัพย์ มีสีให้เลือกตามวันเกิด ค้าขาย ร่ำรวย เงินทองไหลมา ค้าขายคล่อง
ราคา 129.00 บาท
กระเป๋าเพิ่มพูนทรัพย์ กระเป๋าตังสายมู
กระเป๋าเพิ่มพูนทรัพย์ เสริมดวงการเงิน อำนาจ บารมี ใช้แล้วรวย ใช้แล้วปัง เพิ่มยอดขาย เรียกทรัพย์ กระเป๋าสตางค์สายมู กระเป๋าสายมูตามวันเกิด
ราคา 999.00 บาท
Scroll to Top